English

+45 33603488

info@jaysight.com

Inkluderet i alle pakker

Webportal

Giv det bedste indtryk med jeres branding, i et simpelt interface.

Brugerselvbetjening

Bevar fleksibilitet og hold samtidig styr på governance. Automatisk.

CSV import

Importer brugere fra eksisterende AD eller CSV.

Licenstildeling

Teldel nemt overskydende licenser til inviterede brugere. 

NB: Jaysight kan ikke købe licenser.

Impersonering

Se portalen fra en andens synspunkt, så i er på den sikre side.

Advisering

Tilføjelser, rettelser, sletning… Jaysigt holder jer på toppen.